Kontakt:

Napíšte nám:

Orgány obce

Starosta obce: Vladimír FABIAN

Zástupca starostu obce
: Ľubomír KAČÍR

Poslanci obecného zastupiteľstva:

František FABIAN
Božena Fehérová
Ľubomír KAČÍR, ml.
Branislav Murgáč
Vlastimil Novotta

Hlavný kontrolór: Ing. Imrich Keruľ

Komisia pre ochranu verejného poriadku:
Jozef Paulík - predseda
František Murgáč, Ing.
Vlastimil Novotta

Zbor pre občianské záležitosti:
Božena Fehérová - predseda
Ľubomír Kačír ml.
Blažej Novotta

Komisia na vybavovanie sťažností:
František Fabian – predseda
Branislav Murgáč – člen
Ľubomír Kačír - člen
Vlastimil Novotta- náhradník
Božena Fehérová – náhradník

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Ľubomír Kačír ml. – predseda
Vlastimil Novotta
Branislav Murgáč