Kontakt:

Napíšte nám:

Úradné oznamy

Druhé vydanie publikácie „Hnilčík – Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi.

Vážení občania
 

Občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť pre budúcnosť oznamuje občanom, že v týchto dňoch vychádza druhé vydanie publikácie „Hnilčík – Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi. Publikáciu si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Hnilčíku a jej cena je 10 €.

Zoznam aktualít

Valné zhromaždenie - Urbariát Závadka, pozemkové spoločenstvo
Oznámenie o zmene strategického dokumentu"regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) KSK
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Kalendár zberu odpadov v obci Hnilčík na rok 2018
Harmonogram zasadnutí OZ 2018
VSD a. s. Košice - Výzva pre vlastníkov nehnuteľností
Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu
Požiare - Výveska pre obce
DOTAZNÍK o rozvojových prioritách vidieka Spiša
Banský skanzen Hnilčík
Informácia o vypracovaní Záverečného stanoviska
z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015
František Hadri – Drevenický
Druhé vydanie publikácie „Hnilčík – Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi.
Hnilčícke zvony
Obecný spravodaj
Vítame Vás na našej novej webstránke