Kontakt:

Napíšte nám:

Úradné oznamy

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018

Zoznam aktualít

Kalendár zberu odpadov v obci Hnilčík na rok 2019
POZVÁNKA - I. zasadnutie OZ
POZVÁNKA - Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupaiteľstva
Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019
Návrh rozpočtu obce Hnilčík na roky 2019, 2020, 2021
Povinnosť registrácie chovu ošípaných - OZNAM
Komunálne voľby 2018 - Zverejnenie výsledkov na voľby poslancov OZ
Komunálne voľby 2018 - Zverejnenie výsledkov na voľby starostu obce
Komunálne voľby 2018 - informácie o spracuvávaní osobných údajov pre voličov, pre volebné komisie a pre kandidátov
Rozpočtový harmonogram obce Hnilčík 2018-2019
Verejná vyhláška - Program starostlivosti o lesy
Komunálne voľby 2018 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ
Komunálne voľby 2018 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu
Pozvánka na VI. zasadnutie OZ
26. 9. 2018 - Oznámenie - Prerušenie dodávky elektrickej energie
Komunálne voľby 2018 - Zverejnenie mailovej adresy
VSD a. s. Košice - Oznámenie i prerušení distribúcie elektrickej energie
Komunálne voľby 2018 - Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Komunálne voľby 2018 - Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
Komunálne voľby 2018 - Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu
Komunálne voľby 2018 - Oznámenie o počte obyvateľov
Komunálne voľby 2018 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Obnovenie nájomných zmúv na hrobové miesta
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018
Kalendár zberu odpadov v obci Hnilčík na rok 2018
Harmonogram zasadnutí OZ 2018
VSD a. s. Košice - Výzva pre vlastníkov nehnuteľností
Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu
DOTAZNÍK o rozvojových prioritách vidieka Spiša
Banský skanzen Hnilčík