Kontakt:

Napíšte nám:

Úradné oznamy

Komunálne voľby 2018 - Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu

Komunálne voľby 2018 - Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu

Zoznam aktualít

Voľby prezidenta 2019 - Informácia pre voliča
Urbariát Závadka - verejná vyhláška
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hnilčík
Harmonogram zasadnutí OZ 2019
VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019
Zámer na prenájom obecného majetku
Štatút obce
Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019
Rozpočet obce na roky 2019-2021
Kalendár zberu odpadov v obci Hnilčík na rok 2019
POZVÁNKA - I. zasadnutie OZ
POZVÁNKA - Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupaiteľstva
Návrh rozpočtu obce Hnilčík na roky 2019, 2020, 2021
Povinnosť registrácie chovu ošípaných - OZNAM
Komunálne voľby 2018 - informácie o spracuvávaní osobných údajov pre voličov, pre volebné komisie a pre kandidátov
Rozpočtový harmonogram obce Hnilčík 2018-2019
Verejná vyhláška - Program starostlivosti o lesy
Komunálne voľby 2018 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ
Komunálne voľby 2018 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu
Pozvánka na VI. zasadnutie OZ
26. 9. 2018 - Oznámenie - Prerušenie dodávky elektrickej energie
Komunálne voľby 2018 - Zverejnenie mailovej adresy
VSD a. s. Košice - Oznámenie i prerušení distribúcie elektrickej energie
Komunálne voľby 2018 - Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Komunálne voľby 2018 - Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
Komunálne voľby 2018 - Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu
Komunálne voľby 2018 - Oznámenie o počte obyvateľov
Komunálne voľby 2018 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Obnovenie nájomných zmúv na hrobové miesta
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018