Kontakt:

Napíšte nám:

Šport

nový článok

Začiatky telovýchovnej činnosti v obci sa datujú do roku 1933, keď sa zakladajúca schôdza Robotníckej telocvičnej jednoty konala dňa 1.5.1933 na Furmanci (Horný Hnilčík) v krčme Ondreja Chmúru. Tento názov sa zachoval veľmi krátko do 14.3.1939, keď pravdepodobne aj vplyvom politických udalostí bola organizácia zakázaná a zhabaný všetok majetok i keď to nebolo veľa-žienky, posilovacie náčinie, rovnošaty skautov a pod. V ďalších rokoch šport bol súčasťou bežného života v obci, ale ku skutočnému organizovanému športovému rozkvetu došlo v roku 1963 založením pokračovateľa RTJ – Telovýchovnej jednoty Baník Hnilčík. Prvým a dlhoročným predsedom sa stal Ondrej Fabian s ktorého menom a menami prvých funkcionárov Ervína Ogurčáka,Jána Vágnera,Milana Olejára,Karola Labudu, Jána Jurčáka , Emila Šoltésa, Stanislava Fabiana,Felixa Wolského,Jozefa Zajaca, Jána Ondrejčíka a ďalších sa viaže jedna z najúspešnejších etáp rozvoja obce. jednak v oblasti športovej činnosti - hokej, futbal, turistika, zjazdové a bežecké lyžovanie, ale aj investičnej, ktoré postupne viedli k tomu, aby obec sa stala nadregionálne lyžiarske stredisko a významným strediskom cestovného ruchu. Organizácia sa pustila do viacerých projektov a jej zásluhou sa vybudovali viaceré športové a turistické zariadenia.

Úplne na začiatku vytvorili hokejové mužstvo a pri „slobodárni“ na Hornom Hnilčíku vystavali hokejové ihrisko s osvetlením. Oddiel nehral v súťaži, ale len priateľské stretnutia. Zároveň sa založil lyžiarsky oddiel/na tradícií z rokov 1949-1953,keď sa v obci usporiadali preteky v zjazdovom lyžovaní na svahoch kopca Mráznica (Dolný Hnilčík) a preteky v bežeckom lyžovaní na Furmanci (Horný Hnilčík) smerom na Grajnár a Kocúrku. Od roku l956 na mieste hokejového postupne vznikalo futbalové ihrisko, ktoré prechádzalo rôznymi technickými úpravami – rozšírenie a  predĺženie, uloženie elektrickej NN linky do zeme, výstavba šatní, oplotenia a pod. Založený bol aj futbalový klub, ktorý nepretržite od roku 1964 hrá v súťažiach okresu Spišská Nová Ves v kategórií mužov, striedavo štartujú aj žiaci a dorastenci.

V roku 1959 začal vznikať na svahu Mráznice (Dolný Hnilčík) lyžiarsky areál. Boli vybudované základy lyžiarskeho vleku /pôvodne bol použitý vrátok zo zrušenej banskej zvážnice na Šafárke a začali sa upravovať lyžiarske svahy. V roku 1979 bol daný do prevádzky moderný lyžiarsky vlek Tatrapoma H-130 o dĺžke 1100 m, neskoršie vlek Tatrapoma typu S a P. Od roku 1983 je v prevádzke hotel Mráznica s kapacitou 8O lôžok a roku l990 sa začalo stavať stravovacie zariadenie /čajovňa/.
Pre bežecké lyžovanie sa na kopci Grajnár v nadmorskej výške 1028 m postavila v roku 1974-1976 chata JAVOR, ktorá bola základňou pre bežecké lyžovanie v širokom okolí. Postupne sa dobudovali a vyznačili bežecké trate smerom na Ferdinantku a Pálenicu. O význame tejto lokality svedčí aj skutočnosť, že v roku 1970 boli tieto trate náhradnými bežeckými traťami pre Majstrovstvá sveta, ktoré sa konali vo Vysokých Tatrách.

 

Všetky uvedené investičné aktivity Telovýchovnej jednoty pod vedením Ondreja Fabiana mali dopad aj na športový život v obci. Vznikol oddiel turistický pod vedením Ladislava Pacanovského, futbalový pod vedením Jozefa Paulíka, lyžiarsky pod vedením Vladimíra Fabiana. V rámci oddielov, ktoré sa aktívne zapájali do súťaží a organizovali množstvo turnajov , pretekov a turistických pochodov. Z najznámejších boli Akademické majstrovstva ČSSR v zjazdovom lyžovaní v mesiaci marec 1982 a Finále MS dorastu v zjazdových disciplínach v mesiaci február 1982.

 

V dnešnej dobe je to zo športom podstatne horšie, hlavne z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Telovýchovná jednota má v okresných futbalových súťažiach Spišského oblastného futbalového zväzu zapojených mužov a dorastencov .Každoročne poriada futbalový turnaj a branný pretek.

 

nový článok